fredag 20. desember 2019

Padleloggen 2019

Her er padleloggen 2019, med vekt på turpadling/distansepadling. I tillegg kjem det nok rulleøkter og surfeturar. Målet for 2019 er variert padleaktivitet gjennom heile året. :)

Status per  20.12.2019                 746 km

Dato              Km            Stad                                 Selskap
12.01                5              Blimsanden                      R, Ø, Fredrik
26.01                5              Alnes                                R, Ø,  Frode
02.02              11              Giske                                PØV
03.02               6,5            Alnes                                R, Ø, Frode
17.02               5,5            Alnes                                K,J,R,F,Ø
20.02             12               Valderøya                         PØV, mørkepadling
03.03               5               Strandrydding og surf      PØV
06.03               6               Skjong                              Roger, Torunn
9.-10. 03         -                Hoddevika                        Øst møter vest
30.03               -               Alnes innside                    Roger
31.03               -               Alnes innside                    Kenneth, Jason
02.04               9               Bypadling                        Kyrre, Roger
5.04                14,5           Alnesraunen                     PØV
6.04                 -                Alnes stranda                   Øystein
11.04               8                Langholmen                    Sygni, Torunn, Lene
15.04               6                Lesten                              Roger
16.04              16              Kalvøyholmen                  Roger
18.04              11              Ellingsøyfjorden               Ingvild og co
22.04              14              Kalvøyholmen                  PØV
5.05                 -                Rulling                             Sygni
5.05                5                Surfing Alnes                   Kenneth, Roger, Øystein
10-12.05         -                Hoddevika                        PØV
19.05             11               Rosholmen                       Torunn, Øystein, Roger
21.05              -                Giske                                 Redningsøkt med ÅST
29.05-02.06   32              Lyngør fyr                         Venners venner
6.06               16               Kalvøyholmen                  PØV
14.-15.06       28               Lepsøya rundt                   Torunn, Roger
26.06             11                Rosholmen                       ÅST Kyrre
30.06              8                Sommarfesten Giske         Kajakkguiden, Roger
13.-20.07    250                 Valderøya - Askvoll          Nina (Øystein)
24.07            16                 Loen                                   PØV
26.                18                 Ervik - Hoddevika            Anne
25. og 27.    -                     Surf i Ervika                     Anne og Roger
28. juli         9                    Kalvøya                           Roger
31. juli         5                    Vigra                                Roger og Eli
4. august    14                    Frenfjorden                       Randi
5. august      7                   Giske snorklerek.             Roger, Torunn
6. august      4                   Vigra                                  Roger, Øystein
10.08           3                    Ellingsøyfjorden               Torunn, Roger
26.08           10                  Giske rundt                       ÅST
27.08           6                    Uksebåsen                         Synnøve, PØV
7.09             -                     Hoddevika                        Roger
17.09           3                    Alnes                                 Kristin, K, J og E
21.09           -                     Hoddevika                        Kristin, R og Ø
22.09           8                    Ellingsøyfjorden               Øystein
24.09          10,5                Kalvøyholmen                   Lene H, Torunn
25.09           6                    Mørkepadlingskurs           Kajakkguiden
3-6.10          17                  ISKGA - IM kurs       
13.10          13                   Mørkepadling                   Torunn, Lene H
15.10            6                   Mørkepadlingskurs           Kajakkguiden
19.10            8                   Havsteinen                        Roger, Grete Tommy   
26.10            3                   Alnes                                 R, Ø, I, H
7.10              6                   Vigra                                 R; Ø, I, H
9.11               7                  Ellingsøyfjorden               PØV
10.11             6                   Mørkepadling                   Kajakkguiden
14.11           30                  Kvalpadling Haukøya       Bjørn Tore, Kristin
15.11           15                  Skjervøyskjeret                 Bjørn Tore og Kristin
16.11           15                  Kvalpadling Kvænangen  BT, K og KM
22.11            5                   Giske                                 L,I og T

Rulleøkter:
12.10 - Giskesanden med L, I og T
19.10 - Giskesanden med H.

.........................................................................................................
Norges Padleforbund har eit distansemerke: Bronse: 400 km , Sølv: 800 km, Gull: 1200 km
Dette er krava for kajakk, dame og herre senior. Padlinga må skje i løpet av eit kalenderår.

Eg fekk bronsemerket i 2011, og sølv i 2018. 

Padlehistorikk samla år for år (årstal klikkbar link):
2010 - 172 km fordelt på 12 turar + teknikkurs
2011 - 535 km fordelt på 25 turar inkl. ASKR
2012 - 470 km fordelt på 25 turar + aktivitetsleiarkurs
2013 - 567 km fordelt på 28 turar + hospitant på aktivitetsleiarkurs
2014 - 590 km fordelt på 42 turar inkl ASKR
2015 - 430 km fordelt på 24 turar
2016 - 216 km fordelt på 13 turar
2017 - 246 km fordelt på 13 turar
2018 - 812 km fordelt på 57 turar inkl AWP, 17. maipadling og kvalpadling i Troms
2019 - 746 km fordelt på 60 padledagar inkludert ISKGA-kurs, sommarlangtur og kvalpadling i Troms

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar