onsdag 13. mars 2019

Aust møter vest - surfehelg i Hoddevika

9.-10. mars 
Padlemiljøet i Norge er nett passeleg stort til at rykta om kjekke aktivitetar spreier seg! Avdeling aust hadde leigd Stad surfing og fylte etterkvart på med nokre "venners venner". Audmjuke og takksame stilte vi sjølvsagt opp, for å representere Padle-Norge avdeling nordvest.
Kajakksurfing er ein typisk litt smal utandørsaktivitet. Når entusiastane møtast er det difor endeleg lov å "nerde", og meir enn rikeleg å snakke om. Det gjekk ikkje lange tida før teknikkdetaljar, overlevingsstrategiar og analyser av ver- og surfemeldingar surra høglydt i kjellarstova. Mange kom tidleg nok til å få seg ei økt i fine forhold på fredagen. Dei sat allereie med stjerner i blikka og raude kjakar. Eg kom seint og var kjempespent på kva helga kunne bringe!

FOR ein kjekk gjeng! 

Morgonstund har gull i munn! Klar på stranda før sola fekk summa seg..

Ekstra krittkvit strand og lekker kajakkpark. Det er ikkje utstyret det skal stå på!

Flott dag, men heftig vind i høgda. Dalen fungerte som ei trakt og heftige vindrosser frå land møtte bølgjene på stranda. 

 Forblåst både på bølgjetoppane og fjelltoppane.

Det var veldig fine bølgjer store delar av laurdagen, men for mykje vind. Ein del venting vart det. På det jamne var setta små, og vi måtte gå etter dei største bølgjene. Vinden kom i rosser, og var sterk nok til at eg bleste av surfen nokre gonger. Andre gonger klarte eg ikkje å padle meg opp i fart til å fange surfen i det heile. NÅR eg kom på, så kjendes det som å få blesten frå ein snøkanon i fleisen - vind og vatn piska og eg såg ikkje ein millimeter. Ikkje heilt optimalt, men likevel gøy. Ein vert sterk i skrotten og etterkvart smart i hovudet av slike forhold. Utover dagen starta eg berre på bølgjer som kom mellom vindrossene. 

Lekkert! Frode på veg ut. Eg ventar på neste sjanse.  

Krevjande. Å komme på surfen når vindrossene herja var meir som ekstremsport.  

Her kjem nokre glimt frå økta på laurdag:


Vi fekk ein magisk halvtime i 3-4 tida. Brått løya vinden og det kom nokre bølgjer som starta nesten på høgde med moloen. Eg fekk 2-3 skikkeleg LANGE surfar, og klarte til og med svinge littegrann. Det var nok til å verte høg på livet. Utover ettermiddagen vart det dårlegare og dårlegare og lenge å vente på gode sjansar. 

Frode leikar seg..

Klassisk Hoddevik-himmel. Dei minste bølgene er og litt kjekke å fange. 

Søndagen var det større forhold og mindre vind. Dei største bølgjene reiste seg som bratte veggar (på ca 2 meter?) og varierte mykje i storleik. Generelt for store for meg. Eg var ytst ute bittelitt, men fann fort ut at eg ikkje hadde noko der å gjere. På veg innover att fekk eg dels ufrivillig ny personleg rekord på sidesurf. Du veit at den er lang når du må gispe etter luft 3 gonger undervegs.... Heldigvis er det mykje anna ein kan gjere enn å surfe på den ytterste bølgja. Eg leika meg ein god del med bølgje nummer 2-3 frå land i kvitt skum med sidesurfar og skumsurfar. 

Hammertime! Frode i farta 

Tøff gjeng! 

Klassisk Hoddevik - 100 meter med skum

Lag på lag

Anette testar Hammer. Det går så det grin, og gliset vert breiare og breiare....

Landing med eit stort glis! Første kommentar: - Jeg må ha ny kajakk....
  

God stemning på land og! 

Nydeleg mat laurdagskvelden og god stemning heile helga på Stad Surfing. Akkurat det må ein nesten vere med for å få med seg. ;) Takk for laget, og ekstra takk til Hege som organiserte og hadde med "snopekasse" frå Eian fritid!  


Link til Frode sin film frå helga

Oppsummering til eige bruk:
Rulla satt - kvar gong! Eg var ikkje ute av kajakken i løpet av helga. Det kjennes bra! 
Eg har mykje å gå på teknisk; nok framdriftstak og tolmod til å komme skikkeleg på surfen, kanting, kontante styretak, forstå kva veg bølgja ruller, blikket fram og mot målet og ikkje på bølgja/åra/det eg vil unngå å treffe... Særleg på dei små bølgjene var det vanskeleg å unngå å først verte dytta framom, deretter tatt att av bølgja. Både baklengssurd og sculling bør eg øve meir på! Eg må heim og terpe!  

Som gruppe var vi flinke til å spreie oss utover og følgje med på kvarandre. Det var lite å seie på disiplinen på sjøen. Det gjekk over all forventning. Det var berre nokre få brettsurferar ute i korte periodar denne helga, så vi hadde enormt god plass. Etterkvart vart vi også endå flinkare til å padle samla/smalt UT. Det gjev større plass til dei som surfar inn. 
Det vi hadde ein del å gå på var disiplinen i landingssona, og å halde oss på rett side (utsida) av utstyret vårt. Akkurat dette bør vi vere tydelegare på og vere meir samsnakka om på land før vi startar. Det gjekk stort sett bra, men var meir flaks enn vett eit par gonger. På tampen vart det ein ganske alvorleg skade.   

Tidevatn i Hoddevika denne helga

Bjarte som er godt kjent her seier at tidevatnet ikkje har så stor betydning på forholda. Forholda varierte i løpet av dagen, og ikkje systematisk. Generelt kan det vere betre på fjøre når det er små bølgjer/lite energi og på flo når det store forhold. Vi opplevde stor variasjon i løpet av dagen, og svellretning/periode er nok minst like viktige faktorar. Det å forstå kva kombinasjonar som gjev optimale forhold er ein heil vitenskap. 

"Surf forcast" sa energi på 500 laurdag føremiddag ned mot 100 på ettermiddagen og opp mot 200 til kvelden. Periode frå 8 (svell frå nordvest) om morgonen til 12-14 (svell frå vest) frå utpå føremiddagen.  
 Søndag var det meldt energi på vel 2000 frå morgonen ned mot 1300 utover ettermiddagen. Periode 12-14, svell frå vest. Dette stemte nok sånn noko lunde, men eg oppfatta periodane på søndag som mykje kortare enn meldinga (7-8). Yr.no fanga ikkje opp den sterke frålandsvinden laurdag. 

torsdag 7. mars 2019

Strandrydding på Synes mars 2019

3. mars Ny vår - nytt søppel! Padlemiljøet i Giske starta systematisk rydding i fjor. Vi vil halde fram og rydde det same området. Synesholmen er litt kronglete for andre å komme seg ut til - men perfekt for oss med kajakk. Heile vågen og holmen er naturreservat og Ramsarområde - det vil seie internasjonalt viktig våtmarksområde. Tilfeldigvis traff vi også på FN sin World wildlife day. Fugle- og dyrelivet er ein viktig motivasjonsfaktor for oss, så det passa bra!

Padleryddegjengen

Synesvågen mot holmen. Naturreservat. 

Vi var litt bekymra for å ha for lita tid, så nokre av oss tjuvstarta i vågen på laurdag. 

Stranda var overraskande rein. 

Dagens dunge på ca 1 km strandlinje


Kobbene låg på skjera og held auge med oss. Dei verka å vere godt nøgde med innsatsen.

Søndagen slo til med vindstille og perfekte forhold!

Ut mot Synesholmen, ca 1 km padling

Fin landing, heldige med floa

Ein holme i havet..

Vi sette i gong og fordelte oss utover. Det såg betre ut enn i fjor. Ein god miks av kjensler breia seg: det å gjere ein skilnad for miljøet, opplevinga av å rusle langt ute mot havet ein vakker vårdag, endeleg kjenne energien frå sola og det sosiale saman med trivelege padlevenner. Og litt skattejakt.

Tau i alle storleikar

Torunn med den finaste skatten! Ei flott glaskule. Den trur eg vart med heim og ikkje i HoldNorge reint -sekken. 

Sjølv om huvudinntrykket var bra var det litt å finne

Eg fant, eg fant!! 
Denne vart donert til Kajakkguiden så han kan bruke den i kurs og trening

Med ni personar og relativ lite plast gjekk det på eit blunk å gå over holmen. Eller kanskje 1,5 time? 

Rein holme, depo med 10 sekkar for henting samt litt tau, blåser og brøytestikker utanom. 

Det nyttar å rydde! Utruleg motiverande å finne så mykje mindre i år! 

Kunst

Lunsj
Førstegangspadlar i godt driv inn att! 

For effektive ryddarar opnar det seg fleire dører, og nokre av oss fekk klemt inn ei lita økt på Vigra om ettermiddagen. 


 I tillegg til oss på Synesholmen: Kyrre og Kirsti var på raid på Skjongholmen og leverte i hengar på Ytterland, Johanna, Evy og Nils-Kristian med fleire rydda på nordsida av vågen. Veldig bra innsats!

Vi tok siste runde oppsamling på nordsida dagen etter.

Paradoks - verna natur - som flyt full av søppel

Plast i solnedgang - så får vi håpe at plastforsøplinga og snart tek kvelden. 

Det var heller ikkje så gale som frykta på denne sida av vågen, men vi veit det ligg meir utover mot seglmerket. 

Kart over rydda strandlinje (heil lilla strek, til saman ca 3,5 km) 
og delvis rydda strandlinje (stipla linje)

Monica hadde stålkontroll på det administrative og meldte inn aksjonen på ryddeportalen til Hold Norge Reint. Koordineringa og hentinga som Plastfritt Hav står for, gjer det mogleg for oss å rydde meir. Grunneigarane er positive.

Oppsummert:
Området ser bra ut - men vi finn framleis mykje plast. I år var det mykje mindre mengde. Det var tydeleg at vi samla samen forsøpling frå mange år i fjor. I år var det færre trålnettbitar og mindre landbruksplast og færre store gjenstandar.

Ellers er det litt av alt: 

 • Flasker (brus og vaskemiddel av ymse slag)
 • Kanner (typ 5 liters)
 • Brus/ølboksar
 • Pakkeband (men mindre enn tidlegare)
 • Q-tips
 • Korkar
 • Små grønne tynne taustumpbitar (enormt mykje av desse - overalt!)
 • Tau og trosser i alle lengder og fasongar
 • Udefinerbare plastbitar
 • Mat- og snopemballasje, også kaffekoppar, gatekjøkkenemballasje
 • Små isporbitar (men mindre enn frykta av dette!)
 • Leiketøy
 • Sko og støvlar, blå overtrekkspose til sko
 • Sportsutstyr
 • Plastbæreposar
 • Fiskekasser og delar av desse
 • Snusboksar (men ikkje så mange)
 • Udefinerbare små og halvstore hardplastbitar
 • Brøytestikker
 • Plastrørbitar i alle fasongar
 • Restar av haglpatronar
 • Små kvite dingsar som kjem frå renseanlegg
 • Blåser