lørdag 30. mai 2015

Skjonghellaren

26.05 Karianne var innom på lynvisitt, og vi ville lufte oss etter middag. Attraksjonen på Valderøya er i grunn Skjonghellaren, så då gjekk vi dit!

The cave Sjonghellaren near Ålesund is one of the largest on the westcoast og Norway. Surreal place. People have been tagging their names on the walls for decades. Arceologist have found traces from fish and birds dating 30 000 years ago, before the last ice age. Findings confirm people living here from the early Iron age.There is easy access to the cave - only 20 minuts walk on gravel path from the parking at the stadion at Valderøya. 

Det ser ikkje så dramatisk stort ut før ein kjem heilt opp. 

Heile hola er tagga ned gjennom dei siste 100 åra. 
Eg skjønnar det verkeleg ikkje, kva er det folk tenker på?Wikipedia: Skjonghellaren er ein av dei største på vestlandskysten. Det er metertjukke lag med lausmassar frå mange tidsperiodar i ytre del av hellaren. Her er det funne knoklar av dyr og fuglar, opptil 30 000 år gamle. Dette er nokon av dei eldste funna av fauna i Norge. Alkekonge og polarlomvi er dei mest tallrike artane i funna. Det er og funne restar av sel i hola. Er det isbjørn, polarrev eller menneske som har drege beina inn i hola? Det er spor etter flittig bruk av hola i eldre jernalder, mellom anna reiskap, gruer og bein av fisk, vilt og husdyr.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar