lørdag 14. januar 2012

Rulletrening

Ny laurdagskveld i bassenget. Utruleg kjekt, og aldeles undervurdert. Litt rulletrening vart det og. Nokre ruller, mange forsøk på ruller og svært god mengdetrening på cowboyentring.

Definerte utfordringar: Hugs alt på ein gong. Åra høyrer i denne samanhengen til på vassoverflata, så inga grunn til å drive på å dra ho ned på djupt vatn. Hovudet treng aldeles ikkje opp først. Ei arm strak, den andre bøygd. No gjeld det berre å få rett røyrsle på rett arm...

Treng både kvalitets- og mengdetrening framover, men har i alle fall beviseleg rulla ein polokajakk!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar