tirsdag 4. desember 2012

Nisser og dverge bygger i berge

Dette er vel ikkje eigentleg "tur", men ein dag i steinbrotet til pappa. Han trengte ei handsrekking med ei salve i myrane. Karianne og eg vert gjerne med på det. Her er det frisk luft og styrketrening i god mix. Sprengstoff i 25 kg pakningar skal berast til hola og borehola fyllast heilt opp med grus etter lading. Fin jobb for "småjentene". 

Kaffi først.
 
Nisser og dverge bygger i berge;
men vi skal mine dem alle her ut.
Ti mens vi synger muntre i klynger,
sprenger vi berget i lufta med krutt.

Ja, la oss bore dype og store
huller i gråstein og blåstein og flint!
Da, mens vi synger muntre i klynger,
sprenger vi berget i stykker og splint.

Anno 2012 er dvergane bytta ut med borerigg

Anleggsområdet FØR. Nabben som skal sprengast er lysegrå.

Nøye kobling og dobbelsjekk av desse. Skytebas i arbeid.

Hurra, det knaller; for et rabalder!
Hurra, minerer, du vinner til sist.
Ti mens vi synger muntre i klynger,
sprenger vi berget ved makt og ved list.

Fjellet skal beve under vår neve;
hurra, minerer, nå knaller ditt skudd!
Nisser og dverge bygger i berge,
hurra, nå miner vi nissene ut!

-Henrik Wergeland-Filmen er teke med sjølvutløysar medan vi låg i dekning i betryggande avstand under betryggande mengder stål. Salva vert skoten utan dekning fordi området er veldig langt frå bebyggelse og ferdselsvegar, flatt og oversiktleg. Denne salva gav omlag 1600 kubikk steinmasse. 

Anleggsområdet ETTER.

Mjølk kjem frå kua, og steinmassar kjem frå fjell. Om ein vil ha gode vegar, stabile tomter, sterke moloar, vakre murar - slik vert altså råstoffet til. Noko av massane skal knusast vidare til pukk og grus, medan firkanta stein vert plukka ut til muring. Denne salva gav omlag 1600 kubikk steinmasse.

Opprydding

Vakker vinterdag i myrane - mot Gjendemsfjellet.
Anleggsområde med naturoppleving.   
  

1 kommentar: