onsdag 29. juni 2022

Stølssanking Snaufjellet over

 29.06.22 Vi la opp til eit skikkeleg kinderegg denne dagen, med både nye stølar, ny topp og overgangtur. Sommardagen var flott og turen vart lang, men verd kvar ein meter! 

Stemninga sette seg tvert vi steig ut av bilen! 

Effektive høgdemeter på skogsbilveg gjennom dyster granplanting

LisetsetraSommarutsikta fra Lisetsætra

Vidare var det utforsking av nytt landskap. Grei sti til gamle Lisetsætra. 


Turist i kulturlandskapet. Foto: Synnøve

Den gamle sætra ligg i eit flott omland.
Greplyng. Sommarstemning i fjellet!

Pust i bakken. Det var ein stor dose å ta inn denne dagen. (Foto: Synnøve)

Tovardane (827 moh) var verd avstikkaren! 

Toppane på Ørskogfjellet vil og vere med! 

Sjølvaste Snaufjellet (893 moh)

Sjekk i stølsboka - og ruteplanlegging vidare


Vi gjekk over Koldafjellet og ned Skarbøbotnen. 
Eg ville ha kalt dalen "Vestredalen" etter elva, men dalen er namnlaus på kartet. 

Tvers over dalen såg vi tydeleg omriss av slåttemarka på Skardbøsætra. 
Her var det på det meste seks sel, og seterdrift fram til 1947. 

Tuftene kan framleis skimtast på Skardbøsætra.

Stien på søraustsida av dalen var ikkje tydeleg, men med intuisjonen til Synnøve gjekk vi oss rett på dei stubbane av sti som fantes. Etter ein lang dag i fjellet var det godt å snuble seg inn på Vestresætra. Her er det velstelte hytter og tydelege teikn på at sætra vert brukt til jakt og kvalitetsfritid.  

Vestresætra

På det meste var det tolv sel og ca 70 mjølkekyr på Vestresætra. Det kom veg heilt fram til sætra før krigen (1938) med seterdrift fram til 1960-talet. Da gav dei fleste seg, men ein gard held fram heilt til 1985.  For ein dag og for ein tur! 
Eit velfortjent bad i fjorden runda av det heile. Det gjorde godt - sjølv om vatnet var sjokkerande ferskt!  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar