mandag 25. april 2022

Magerholmsetra

 23.04 Vårtur til MagerholmsetraFlott skogssti oppover, før vi snubla inn på "Plassen" . 
Her var det ein tydeleg bø og husmurar som stod att. 

Fasinerande å sjå dei store trea som tek att landskapet. Nydeleg utsikt og vårsola varma i bakkane. Her må det ha vore godt å bu! 
Her låg den "gamle magerholmsetra" før småbruket "Daleplassen" vart etablert ca 1820. Bruket vart fråflytta i 1927. Det eg kan finne av kjelder tyder på at dei klarte seg godt i Magerholmdalen. Elva gav kraft til å drive treskeverk og mølle, dei tok ut tømmer og brann kol i dalen og i fjorden var det godt fiske.  
 


Fleire aktive krabatar og vårteikn på ferda vidare mot Magerholmstølen

Er det ikkje ein setervoll? 

Fleire tufter var godt synlege

...og for ei utsikt mot Sykkylvsfjell!!! 

Det stod att eit sel med skikkelege tømmerveggar - der tida nok har rent ut for renovering. 


Nydeleg rast i sola og ein rundtur i setredalen vart det. Innover låg det framleis mykje snø, så vi utforska ein anna veg til bygda med nydelege vårblomstrar og heftige sva.  


Heftige sva og skrentar over oss på returen! 

Merkeleg at eg ikkje har vore her før - ein flott nærtur som eg kjem til å gå om att! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar